در این سیستم پارتیشن دوجداره قابلیت نصب پرده کرکره 50-25-16 میلی متری با هر رنگی و همراه با تجهیزات تنظیم ( ولومی - باتومی ) وجود دارد

در این سیستم پارتیشن دوجداره طرح روی شیشه هایی دیواره های جداکننده دارای 4 نوع ترکیب به سفارش مشتری می باشد :

تمام مات - راه مات - شطرنجی - ترکیبی

در پارتیشن دو جداره آلومنیومی در صورت نیاز جهت هرچه بهتر نگهداری دیواره ها و جلوگیری از لرزش احتمالی و زیبایی هرچه  بیشتر دیواره ها از قطعات ام دی اف شیار داده شده  استفاده می گردد